Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

İdris Bostan

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsünde 1985’te hazırladığı “XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire” konulu tezi ile doktor, 1992’de Yeniçağ Tarihi Dalında doçent ve 1998’de profesör oldu. Halen İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında görev yapmakta, Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans Programı’nı yönetmektedir.

Osmanlı Denizcilik Tarihi, Deniz Ticaret Tarihi, Osmanlı Gemi Teknolojisi ve Ege Adaları ile ilgili kitap ve makaleleri yanında Osmanlı Devleti’nin Güney siyasetini, özellikle Ortadoğu ve Afrika’daki varlığını ele alan araştırmaları bulunmaktadır. Akdeniz Dünyası Tarihi, Coğrafi Keşifler ve Akdeniz Dünyasına Etkileri, Ahidnameler ve Osmanlı Diplomasisi ve Akdeniz’de Korsanlık konularında lisans ve lisansüstü dersler okutmaktadır.

Kitapları