Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Talha Çiçek

1982 yılında Gürpınar’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Malatya’da tamamladı. İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. Daha sonra Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda “Şerif Hüseyin İsyanı’nın Türk ve Arap Kimlik İnşa Süreçlerine Etkisinin Analizi” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü’nde “Cemal Paşa’nın Suriye Valiliği” üzerine yaptı. İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya ve Kuveyt’te Osmanlı son dönemi Arap vilayetleri tarihi üzerinde araştırmalarda bulundu. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Kitapları