Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Ahmet Özel

1952 Ağrı doğumlu. Atatürk Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi’ni bitirdi (1977). Aynı fakültede doktorasını tamamladı (1982). İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) Fıkıh İlim Heyeti başkanlığı, Genel Müdür yardımcılığı, Danışma Kurulu üyeliği gibi çeşitli görevler yanında başından beri ansiklopedinin İnceleme Heyeti başkan yardımcılığını yürüttü. Eylül 2004’ten itibaren ansiklopedi çalışmalarından sorumlu İSAM başkan yardımcısı, Ağustos 2006’dan itibaren ayrıca Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini sürdürdü.  Ağustos 2011’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyeliğine atandı. Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

 

Eserleri

Hz. Muhammed’in Devlet Yönetiminde Liderlik Sırları ve Hz. Muhammed’in Örnekliğinde Siyaset ve İş Hayatı (2005, 2007, 2011).

İslam Hukukunda Ülke Kavramı: Darülislam – Darülharb (1982, 1984, 1988, 1991, 1998, 2011, 2014), Hanefi Fıkıh Alimleri (1990, 2006, 2013, 2014), İslam Devletler Hukukunda Savaş Esirleri (1996, 2014), İslâm ve Terör (2007, 2014), Hac ve Umre Elkitabı (2007, 2014), Kutsal Topraklara Yolculuk (2007, 2014) adlı telif  eserleriyle İslam: İdealler ve Gerçekler (Seyyid Hüseyin Nasr’dan, 1985, 1996, 2003), Hz. Peygamber’in Yönetimi: et-Terâtîbu’l-İdâriyye (Kettânî’den, I-III, 1990-1993; I-II, 2003, 2012) adlı tercümeleri yayımlanmıştır. Çeşitli ilmî makale ve tebliğleri yanında, TDV İslam Ansiklopedisi ile bazı Arapça ansiklopedilere 400 civarında madde yazmıştır.

Kitapları