Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Dudley Andrew

Amerikalı sinema kuramcısı. Dünya sineması, sinema teorisi ve estetiği ve özellikle Fransız sineması üzerine çalışmaktadır. Uzun yıllar Iowa Üniversitesi’nde karşılaştırmalı edebiyat ve sinema araştırmaları dersi vermiştir. 2000 yılında Yale Üniversitesi’ne geçen Andrew, halen aynı üniversitede dünya sineması ve uyarlamaları konusunda dersler vermekte ve doktora tezi de olan Bazin üzerine seminerlere devam etmektedir.

Kitapları