Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

İlhan Kutluer

1957 yılı Biga / Çanakkale doğumlu. 1974’te Biga İmam-Hatip Okulu’ndan, 1980’de İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Bir süre serbest mütercim ve yayın editörü olarak çalıştı. Fakültemizdeki görevine 1985 yılında araştırma görevlisi olarak başladı. 1990 yılında M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslâm Felsefesi Tarihinde Ahlâk İlminin Teşekkülü adlı doktora tezini tamamladı. 1996’da doçent, 2004’te profesör oldu. İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten Kutluer’in başlıca eserleri şunlardır: Akıl ve İtikad: Kelam-Felsefe İlişkileri Üzerine Araştırmalar, İslam’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru, İlim ve Hikmetin Aydınlığında, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, Yitirilmiş Hikmeti Ararken.

Kitapları