Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Ali Balcı

Lisans derecesini 2002 yılında Uludağ Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Sakarya Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde sırasıyla 2004 ve 2009 yıllarında yüksek lisans ve doktorasını bitirmiştir. 2011-2012 yıllarında The University of Manchester’da doktora sonrası araştırmalarda bulunan Balcı, Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yapmaktadır. Balcı lisans düzeyinde Türkiye dış politikası ve uluslararası ilişkilere giriş derslerinin yanı sıra lisansüstü düzeyde Ortadoğu’da Kürtler, postkolonyal çalışmalar ve Türk dış politikasına teorik yaklaşımlar gibi dersler vermektedir. Balcı’nın Türkiye’de Militarist Devlet Söylemi (2011, Kadim Yayınları) ve Türkiye Dış Politikası: İlkeler, Aktörler, Uygulamalar (2013, Etkileşim Yayınları) başlıklı iki kitabı vardır.

Kitapları