Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Mesut Özcan

Lisans eğitimini 2000 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini aynı bölümde 2002 yılında bitirmiştir. Doktora eğitimini 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında Jean Monnet Master Bursu ile 2005-2006 yıllarında Oxford Üniversitesi St. Antony’s College’da bir yıl eğitim almıştır.

2000-2005 yılları arasında Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2009 yılında Kuveyt Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde kısa süreli misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 2007-2011 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışan Mesut Özcan, 2011 yılının Eylül ayından bu yana Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde Başkan Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Mesut Özcan aynı zamanda Dışişleri Bakanı'nın danışmanıdır.

Mesut Özcan’ın, Sorunlu Miras Irak, İstanbul: Küre, 2003; Harmonizing Foreign Policy. Turkey, the EU and the Middle East, Aldershot: Ashgate, 2008; ve Medeniyetler ve Dünya Düzen(ler)i (M. Şenel ile birlikte), İstanbul: Klasik, 2010 adlı kitapları yayımlanmıştır. Türk dış Politikası, Ortadoğu siyaseti ve Irak ile ilgili makaleleri yayımlanan Mesut Özcan, Perceptions, Insight Turkey ve Divan dergilerinin yayın kurulu üyesidir.

Kitapları