Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Annemarie SCHIMMEL

Annemarie Schimmel  (1922-2003) Berlin F. Wilhelm Üniversitesi Şarkiyat Bölümü’nde Felsefe, Arapça, İslam tarihi ve sanatları, Türkoloji, dinler tarihi ve mistisizm alanlarında eğitim aldı. Akademik çalışmalarını Marburg, Bonn ve Harvard üniversitelerinde sürdürdü. İslam dini,

İslam sanatları ve tasavvuf alanında çok sayıda eser kaleme almıştır.

Kitapları