Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Müslüman Toplumlarda İsim Kültürü

Annemarie Schimmel bu kitapta Müslümanların isim koyma kültürleri, bu isimlerin kaynakları ve toplumsal yapı içindeki önemi üzerine yaptığı uzun soluklu araştırmalarına yer veriyor. Pek çok dile ve kültüre hakimiyeti sayesinde yazar, sadece Arapça ya da Arap ülkelerindeki isimlerle sınırlı kalmayarak başta Türkiye ve İran olmak üzere Hindistan, Pakistan, Türk Cumhuriyetleri ve Akdeniz ve Afrika’daki Müslüman ülkelerde tercih edilen isimleri de mercek altına alıyor. İsimleri tarihsel süreçteki değişim ve dönüşümleri, ilgili kültürdeki anlam ve önemleri çerçevesinde inceliyor.Hem semantik hem morfolojik analizler yapan yazar şaşırtıcı anlamları olan veya toplumların İslamiyet öncesi yaşantılarından izler taşıyan isimlerden de örnekler sunuyor.

“Müslüman toplumlardaki isimler hakkında eşsiz bir referans kaynağı olan ve konuyu tüm çeşitliliği ve detaylarıyla ele alan bu eser övgüyü hak etmektedir.”
Names: A Journal of Onomastics

Kitap Hakkında Yorum Yazın