Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Faruk Deniz

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi (2000). Aynı fakültenin Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı'nda, Türkiye'de Batıcılık Tasavvurunun Gelişimi ve Dönüşümü başlıklı yüksek lisans çalışmasını bitirdi (2005).  İ.Ü. Tarih Bölümü'nde başladığı doktora çalışmasına halen İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde devam etmektedir.

Kitapları