Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Tacettin Ertuğrul

1979 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu (2002). Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Felsefe yüksek lisans öğrenimini tamamladı (2008). Ardından Felsefe doktora eğitimini Strasbourg Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi’nde (co-tutelle) “Jacques Derrida ve Teknik Problemi” başlıklı teziyle tamamladı (2016). Strasbourg Üniversitesi bünyesindeki “Alman Felsefesi ve Çağdaş Felsefe Araştırmaları Merkezi’nde (CREPhAC)” araştırmacı-üyedir. 2011-2012 yılları arasında Tübitak Yurt Dışı Araştırma Bursu ile Strasbourg Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu ve Jean-Luc Nancy danışmanlığında doktora tezi çerçevesinde araştırmalar gerçekleştirdi. Felsefe tarihi ve çağdaş felsefe araştırmalarının yanı sıra, özel olarak teknik ve teknoloji felsefesi üzerine çalışıyor. Bernard Stiegler yönetimindeki Ars Industrialis Derneği’nin ve Pharmakon.fr’nin faaliyetlerini (seminerler, yaz okulları) yakından takip ediyor. Üniversitelerde hem öğretim görevlisi olarak hem de konuk olarak felsefe dersleri verdi. Jacques Derrida'dan, Jean-Luc Nancy'den, Jacques Rancière'den ve başka düşünürlerden makale ve kitap çevirileri bulunmaktadır.

Kitapları