Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Ted Benton

Prof. Ted Benton, Essex Üniversitesi Sosyoloji bölümünde sosyal teori, sosyal bilimlerin felsefesi ve çevre sosyolojisi dersleri vermektedir. Ki-taplarından bazıları: (Ian Craib ile birlikte) Philosophy of Social Science: the philosophical foundations of social thought (2001), (M. Redclift ile birlikte ed.) Social Theory and the Global Environment (1994), The Rise and Fall of Structural Marxism (1984).

Kitapları