Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

 • Aklıkarışıklar İçin Kılavuz

  Modernizm her şeyden önce Aklın iş görme ve idare etme ilkelerini operasyona tâbi tuttu. Bizi taşıdığı son istasyonda Aklın karışıklığı, tıkanıklığı ve dalaleti kaderimiz oldu. Bu Kılavuz saplanıp kalınan labirentten çıkmak isteyen ve Akla güvenen Aklıkarışıklar’a sesleniyor, şu vaazla: Yolun başındayım, hepinizi bekliyorum.

 • Kayıp Umudun İzinde: Andrey Tarkovski Sineması

  İranlı filozof Bâbek Ahmedî, “Sinema oldukça karmaşık ve engin bir tür şairliktir” diyen Tarkovski’nin dünyasını çok daha özel ve derin boyutlarıyla incelerken, okuru da bu yolculukta yeni kapılar, anlamlar ve hakikatler aralamaya davet ediyor.

 • İslâm Metafiziğine Prolegomena

  İslâm metafiziğinin tabiatıyla ilgili temel tezlerin yorumunu sistemli bir şekilde sunan elinizdeki kitap, Eğitim ve Bilgi Yapıları, Varlık Felsefesi, Mutluluk ve Trajedinin Anlamları, Nefs ve Zihin Kategorileri, İbadet, Gerçekliğin Nihaî Doğası ve diğer ilgili konularda ufuk açıcı girişler/önsözler mahiyetindedir.

 • Tarih-i Bosna

  Bu kitap, Novili Ömer Efendi’nin Târîh-i Bosna adlı yazma eserinin çeviriyazısını ve eser, müellifi ve dönemin Bosna eyaleti hakkında bir girişi ihtiva ediyor. 1736-1739 arası yılları kapsayan yazma eser, Habsburg kuvvetlerinin Bosna eyaletine yönelik saldırılarını, Osmanlı valisi Hekimoğlu Ali Paşa’nın Bosna halkıyla birlikte bu saldırıları bertaraf etme mücadelesini ve buna bağlı olarak Avusturya topraklarına yapılan akınları anlatıyor. 1743’te Fransızcaya, 1789’da Almancaya, 1830’da İngilizceye çevrilen eserin tam metni Türk okurla ilk defa buluşuyor.

 • Karanlıkta Işığı Yakalamak

  Uluçay’ın filmleri kurmacadır, kurgusaldır; ancak filmlerde kurulan kurmaca dünya bir yanıyla da yaşamın içindeki gerçek değerleri, kaybolan masumiyet anlarını ortaya çıkarır. Onun dünyaya bakışına yansıyan naif, çocuksu ve masum yan, sinemasına da sirayet eder.

 • Yöneticilik Dersleri

  Yöneticilik ile ilgili şimdiye kadar bir şey okumadıysanız, bu kitap iyi bir başlangıç için birebir. Yok eğer çok şey okuduysanız, bu kitap ile yeni bir başlangıç yapma zamanıdır. Buyurgan olmadan yol gösteren ve roman tadını ihtiva eden bir kitaptır Yöneticilik Dersleri. 8 ŞUBATTA KİTAPÇILARDA...

 • İstanbul Balık Kültürü

  Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür derdi eskiler. Doğrudur. Ama bazen şaşırtıcı unutulmuşluklara şahit oluyoruz; Kandilli’deki Edip Efendi Yalısı’nın yarım yüzyıl önceki mukimi Asaf Muammer gibi… Kendisi romancı, hikâyeci, ressam, gazeteci, siyasetçi… Ve İstanbul’a dair dikkat çekici hassasiyetlere sahip usta bir balıkçı. Bu kitap, hem bu unutulmuşluk perdesini bir parça olsun aralamak hem de İstanbul balık kültürüne katkıda bulunmak maksadıyla Asaf Muammer Bey’in kaleme aldığı bazı yazıları ve kendisiyle yapılan röportajları bir araya getirmektedir.

 • Bir Osmanlı Coğrafyacısı İşbaşında

  Kâtib Çelebi’nin Osmanlı düşünce dünyasındaki yerini ve anlamını gerçekten tespit etmek gerekirse; onun ne bildiğini değil, nasıl düşündüğünü sormak gerekir. Osmanlıların coğrafya literatürünün başyapıtı Cihannümâ üzerinden Kâtib Çelebi’nin düşünce dünyasını anlamaya yönelik bir kılavuz.

 • Küller ve Kemikler

  Biz düş yoksulu olduk Yakup. Benim sevgili çocuğum... Bu öyküler senin öykülerin hep. Benden böyle öyküler çıkmaz Yakup. Sen gözlerini ödünç vermesen dünya bu kadar güzel görünmez. Belki bir gün yüreğinde Yakup’u arayan biri çıkar. Bir beyazperdemiz olur. Üzerine kir düşmemiş kar beyazı bir beyazperdemiz. Resmimizi yaparız üzerine. Özgür serçeler uçuşur durur üzerinde. Ben bir düş çocuğuyum Yakup. Eski bir rüyanın peşine düşmüş, yitirdiğim deniz kabuklarını arıyorum bozkırda...

 • Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak

  Ahmet Uluçay’ın tek uzun metrajlı filmi Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak'ın senaryosu nihayet kitaplaştı... Ahmet Uluçay’ın sinema yolculuğu imkânsızlığın içindeki imkânın keşfidir bir bakıma. Filmleri, çocukluğun bakir, kural tanımaz, hayalbaz iklimine bir yolculuk vaadidir. Çocukluğunu, korkularını, düşlerini, cinlerini kovmadan, onlarla bir arada yaşayan Uluçay, eşyayla, ışıkla, gölgeyle, düşlerle oynadığı gibi kavramlarla da oynar.

Yeni Çıkanlar

Aklıkarışıklar İçin Kılavuz
E.F. Schumacher

Mabetsiz yaşamak mümkün olabilir, fakat dinsiz, yani bütün zevk ve acısı, heyecan ve memnunluğu, incelik ve kabalığı ile "olağan hayat' düzeyinin üstündeki Yüksek Kademelerle temas kurmanın ve onlara doğru gelişmenin sistemli çalışması içinde olmaksızın yaşamak mümkün değildir

Kayıp Umudun İzinde
Babek Ahmedi

Kayıp Umudun İzinde, “Sinema oldukça karmaşık ve engin bir tür şairliktir” diyen Tarkovski’nin dünyasını çok daha özel ve derin boyutlarıyla incelerken, okuru da bu yolculukta yeni kapılar, anlamlar ve hakikatler aralamaya davet ediyor.