Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

 • Felsefe Atlası

  Felsefe Atlası: Düşünmenin Mekânları ve Yolları eşi benzeri olmayan bir eser: Dünyanın dört bir yanındaki felsefe akımlarını kapsayan, insanlığın fikir tarihini 41 ayrı haritayla görselleştiren ve felsefenin göz ardı edilen coğrafya boyutunun tarihine dair cevaplar sunan bir atlas.

 • Yönetici Peygamber: Hz. Muhammed

  Allah’ın kullarına kılavuzluk için seçtiği ve bizzat eğittiği son elçinin bu alandaki örnekliğini, kaybettiği güneşi karanlıklarda arayanlarla imanı ile hayatı arasındaki çelişkiye aldırmadan ya da bu çelişkiden habersiz nefes tüketenlere bir kez daha hatırlatmak sorumluluğuyla kaleme alınan bu eserin erdemli bir “demokrasi” için mütevazı bir katkı olması umulur.

 • Sosyal Bilimler Tarihi ve Felsefesi

  Geleceğin araştırmacıları için kilit önemde kaynak olacak ustaca yazılmış bir kitap. Scott Gordon iktisat, sosyoloji, tarih ve siyaset bilimi dahil olmak üzere sosyal bilimin gelişim sürecindeki temel meselelerin haritasını son derece bilimsel bir titizlikle ortaya koyuyor.

 • Sosyal Bilimlerde Yaklaşımlar ve Metodolojiler

  Sosyal bilimin ontolojisi, epistemolojisi ve felsefesi gibi sorunları ele alan kitap, iyi bir araştırma önerisi üretmek için gerekli olan metodoloji ve araştırma tasarımlarını irdeliyor. Aynı zamanda araştırmacılara sosyal bilim metodolojisindeki başlıca tartışma ve inanç konularını tanıtıyor, ortak yanları, tarihsel süreklilikleri ve benzersiz farkları saptıyor.

 • Başlangıcından Günümüze Fransız Sineması

  Başlangıcından Günümüze Fransız Sineması epeydir ihtiyaç duyulan çalışmanın kesinlikle ta kendisi: Kitap, sinemanın doğumundan günümüzün dijital yapım ve kablolu yayınlarına dek Fransız sinemasına dair ciddi, eğlenceli, kışkırtıcı ve kapsamlı bir yaklaşım sunuyor. Filmlerden hoşlanan herkesin, kitaplığında yer ayıracağı bu çalışma, güvenilirliği ve bütüncül yaklaşımıyla uzmanları tatmin ederken öğrencilerle sıradan okurları da kendine bağlayacak.

 • Hayalperdesi Sinema Dergisi 2013 Yıllığı

  Hayal Perdesi’nin “onuncu yılına” geldiğimizde bir yıl boyunca dergide ve web sitesinde yayınlanan yazıları yıllık olarak bir araya getirmeye karar verdik. Bu bağlamda 2013 yılında dergide ve web’de yayınlanan özellikle Türk sinemasıyla ilintili araştırmaları, makaleleri, eleştiri ve söyleşileri toparlamayı hedefledik. Güncel sinema kadar Türk sinemasının geçmişiyle de ilgili yazıların dikkat çekeceği çalışmanın, ülkemizde günden güne gelişmekte olan sinema literatürüne bir katkı sağlamasını umuyoruz.

 • Sessiz Dönem Türk Sinema Antolojisi (1895-1928)

  Sessiz Dönem Türk Sinema Antolojisi (1895-1928), ülkemizde ilk dönem sinema üzerine çalışacaklar için kaynak kitap niteliği taşır. Sinemanın Osmanlı’ya girişinden itibaren nasıl bir süreç geçirdiğini anlamak adına, Özuyar’ın çalışması bu alanda referans kaynağı olacak.

 • İslam'da Bilginin Temelleri

  Şakir Kocabaş İslam’da Bilginin Temelleri’nde, Kur’an’da birçok açıdan önemli gördüğü yedi temel kavramın (emr, kadr, izn, sahhara, sultan, akl ve ruh) kelime anlamlarını inceleyip bunlar arasındaki kavramsal bağları ortaya çıkararak, kelimelerin ayetlerde hangi çerçevelerde anlam kazandığını ortaya çıkarmaya çalışan bir gramer denemesi.

 • Kur'an'da Yaratılış

  İslam medeniyeti nasıl ortaçağın karanlık dünyasına aydınlık getirdiyse, çağımızın insana ve gerçekliğe verilen değer açısından karanlık dünyasını da aydınlatacaktır. Kur’an ve gerçeklik arasında sağlam ilişkiden hareket ederek Kur’an’daki yaratılışla ilgili temel kavramları ortaya çıkarmayı hedefleyen çalışma, bu yönde atılmış bir ilk adımdır.

Yeni Çıkanlar

Sosyal Bilimler Tarihi ve Felsefesi
Scott Gordon

“Alanında klasik olmaya aday önemli bir kitap. Scott Gordon sosyal bilimlerin gelişimini, bilimsel düşüncenin 14. ve 15. yüzyıllardaki yükselişinden itibaren ele aldığı bu kitabında hem akademik ve kullanışlı bir anlatı ortaya koyuyor hem de bunu cazip ve eğlenceli bir üslupla sunuyor.”
The Economic Journal

Sosyal Bilimlerde Yaklaşımlar ve Metodolojiler
Donatella Della Porta, Michael Keating

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerini sosyal bilimlerdeki başlıca araştırma yaklaşımları ve metodolojilerle tanıştıran çarpıcı bir ders kitabı. Seçkin bir akademisyen topluluğu tarafından yazılmış olan bu çalışma, öğrencilere kendi araştırma yaklaşımlarını seçme, bu yaklaşımı temellendirme ve onu disiplinin içinde bir yere oturtma gücü verecektir.