Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

 • Başlangıcından Günümüze Fransız Sineması

  Başlangıcından Günümüze Fransız Sineması epeydir ihtiyaç duyulan çalışmanın kesinlikle ta kendisi: Kitap, sinemanın doğumundan günümüzün dijital yapım ve kablolu yayınlarına dek Fransız sinemasına dair ciddi, eğlenceli, kışkırtıcı ve kapsamlı bir yaklaşım sunuyor. Filmlerden hoşlanan herkesin, kitaplığında yer ayıracağı bu çalışma, güvenilirliği ve bütüncül yaklaşımıyla uzmanları tatmin ederken öğrencilerle sıradan okurları da kendine bağlayacak.

 • Hayalperdesi Sinema Dergisi 2013 Yıllığı

  Hayal Perdesi’nin “onuncu yılına” geldiğimizde bir yıl boyunca dergide ve web sitesinde yayınlanan yazıları yıllık olarak bir araya getirmeye karar verdik. Bu bağlamda 2013 yılında dergide ve web’de yayınlanan özellikle Türk sinemasıyla ilintili araştırmaları, makaleleri, eleştiri ve söyleşileri toparlamayı hedefledik. Güncel sinema kadar Türk sinemasının geçmişiyle de ilgili yazıların dikkat çekeceği çalışmanın, ülkemizde günden güne gelişmekte olan sinema literatürüne bir katkı sağlamasını umuyoruz.

 • Sessiz Dönem Türk Sinema Antolojisi (1895-1928)

  Sessiz Dönem Türk Sinema Antolojisi (1895-1928), ülkemizde ilk dönem sinema üzerine çalışacaklar için kaynak kitap niteliği taşır. Sinemanın Osmanlı’ya girişinden itibaren nasıl bir süreç geçirdiğini anlamak adına, Özuyar’ın çalışması bu alanda referans kaynağı olacak.

 • İslam'da Bilginin Temelleri

  Şakir Kocabaş İslam’da Bilginin Temelleri’nde, Kur’an’da birçok açıdan önemli gördüğü yedi temel kavramın (emr, kadr, izn, sahhara, sultan, akl ve ruh) kelime anlamlarını inceleyip bunlar arasındaki kavramsal bağları ortaya çıkararak, kelimelerin ayetlerde hangi çerçevelerde anlam kazandığını ortaya çıkarmaya çalışan bir gramer denemesi.

 • Kur'an'da Yaratılış

  İslam medeniyeti nasıl ortaçağın karanlık dünyasına aydınlık getirdiyse, çağımızın insana ve gerçekliğe verilen değer açısından karanlık dünyasını da aydınlatacaktır. Kur’an ve gerçeklik arasında sağlam ilişkiden hareket ederek Kur’an’daki yaratılışla ilgili temel kavramları ortaya çıkarmayı hedefleyen çalışma, bu yönde atılmış bir ilk adımdır.

 • Akıl ve İnanç

  Din felsefesine berrak ve kuşatıcı bir bakış. Bu alandaki temel konulara ve seçeneklere kapsamlı bir giriş. Din felsefesindeki konuları en basit şekilde sunmak için tasarlanan AKIL VE İNANÇ, önemli filozoflar ve onların fikirleri hakkında arka zemin bilgisi de vererek, din felsefesi alanında Türkçe literatürdeki mevcut boşluğu dolduruyor.

 • Rus Jeopolitiği

  Yaşayan önemli Rus jeopolitikçilerinden biri olan Aleksandr Dugin, bu eserinde teorik temellerini oluşturmaya çalıştığı Avrasyacılık düşüncesiyle farklı siyasi rejimler altında değişmeyen, tutarlı bir süreklilik gösteren Rus stratejik zihniyetinin ipuçlarını veriyor.

 • Yöntem, Kuram, Komplo

  Uluslararası İlişkiler alanının hem tanıtılması hem de açıklanması açısından fevkalade başarılı ve önemli bir eser. Bu alanda çalışan birçok kişiye "ben neden bunu yazmadım?" dedirten, okudukça tadı alınan, uzunca bir zaman güncelliğini ve önemini koruyacak bir başucu kitabı…

Yeni Çıkanlar

Başlangıcından Günümüze Fransız Sineması
Rémi Fournier Lanzoni

Başlangıcından Günümüze Fransız Sineması epeydir ihtiyaç duyulan çalışmanın kesinlikle ta kendisi: Kitap, sinemanın doğumundan günümüzün dijital yapım ve kablolu yayınlarına dek Fransız sinemasına dair ciddi, eğlenceli, kışkırtıcı ve kapsamlı bir yaklaşım sunuyor. Filmlerden hoşlanan herkesin, kitaplığında yer ayıracağı bu çalışma, güvenilirliği ve bütüncül yaklaşımıyla uzmanları tatmin ederken öğrencilerle sıradan okurları da kendine bağlayacak.

Türkiye'de / Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar
M. Cüneyt Kaya

Türkiye'de / Türkçe'de felsefe olur mu? Felsefe ile gelenek arasında nasıl bir ilişki var? Felsefe yapmak için bir geleneğe sahip olmalı mıyız? Bu topraklara özgü bir felsefî geleneğimiz var mı? Şayet böyle bir geleneğe sahipsek bu geleneğin mahiyeti ne?