Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

 • Yöneticilik Dersleri

  Yöneticilik ile ilgili şimdiye kadar bir şey okumadıysanız, bu kitap iyi bir başlangıç için birebir. Yok eğer çok şey okuduysanız, bu kitap ile yeni bir başlangıç yapma zamanıdır. Buyurgan olmadan yol gösteren ve roman tadını ihtiva eden bir kitaptır Yöneticilik Dersleri. 8 ŞUBATTA KİTAPÇILARDA...

 • Bir Osmanlı Coğrafyacısı İşbaşında

  Kâtib Çelebi’nin Osmanlı düşünce dünyasındaki yerini ve anlamını gerçekten tespit etmek gerekirse; onun ne bildiğini değil, nasıl düşündüğünü sormak gerekir. Osmanlıların coğrafya literatürünün başyapıtı Cihannümâ üzerinden Kâtib Çelebi’nin düşünce dünyasını anlamaya yönelik bir kılavuz.

 • Küller ve Kemikler

  Biz düş yoksulu olduk Yakup. Benim sevgili çocuğum... Bu öyküler senin öykülerin hep. Benden böyle öyküler çıkmaz Yakup. Sen gözlerini ödünç vermesen dünya bu kadar güzel görünmez. Belki bir gün yüreğinde Yakup’u arayan biri çıkar. Bir beyazperdemiz olur. Üzerine kir düşmemiş kar beyazı bir beyazperdemiz. Resmimizi yaparız üzerine. Özgür serçeler uçuşur durur üzerinde. Ben bir düş çocuğuyum Yakup. Eski bir rüyanın peşine düşmüş, yitirdiğim deniz kabuklarını arıyorum bozkırda...

 • Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak

  Ahmet Uluçay’ın tek uzun metrajlı filmi Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak'ın senaryosu nihayet kitaplaştı... Ahmet Uluçay’ın sinema yolculuğu imkânsızlığın içindeki imkânın keşfidir bir bakıma. Filmleri, çocukluğun bakir, kural tanımaz, hayalbaz iklimine bir yolculuk vaadidir. Çocukluğunu, korkularını, düşlerini, cinlerini kovmadan, onlarla bir arada yaşayan Uluçay, eşyayla, ışıkla, gölgeyle, düşlerle oynadığı gibi kavramlarla da oynar.

 • Otorite Nedir?

  Otorite gerçekten nedir, çeşitleri nelerdir? İktidar mücadeleleri için modası geçmiş bir maske midir? Vazgeçilmez bir sosyal istikrar unsuru mudur? Kim otorite sahibi olabilir, kim otoriteye itaat eder? Otorite temellendirilebilir mi, nasıl? Otoritenin akıl, hürriyet, tolerans ve inançla ilişkisi nedir?

 • Modernlik, Küreselleşme ve Türkiye’nin Kimlikler Evreni

  Türk ulusal kimliği etrafında yapılan tartışmalarla kimlikler evreninde ortaya çıkan sorunlar, Türkiye toplumunu geleceğiyle ilgili önemli kararlar vereceği bir yol ayrımıyla karşı karşıya bırakmaktadır. Yazar kitapta, Türkiye toplumunda kodları geçmişte oluşturulmuş kimlik örüntülerini, etkilenişlerini ve yeni biçimlerini kimlikler siyaseti etrafında tartışıyor.

 • Doğunun Kapısı Venedik

  Batı ile Doğu ve Hıristiyanlık ile İslam arasındaki buluşmanın merkezi, uzun yüzyıllar boyunca Venedik şehri olmuştur. Akdeniz’de edinmiş olduğu ayrıcalıklı pozisyon ve kurmuş olduğu ticari ağ sayesinde VIII. yüzyıldan XVIII. yüzyılın sonuna kadar bu önemli rolü devam eden Venedik adeta Doğu’nun kapısı niteliğini kazanmıştır.

 • Osmanlı Basra'sında Devlet ve Toplum

  Osmanlı devlet aygıtının taşrada işleyişi; merkezileşme siyasetinin II. Abdülhamid ve İttihat-Terakki dönemlerinde nasıl farklılaştığı; bölgedeki aşiret yapısı ve toprak mülkiyeti sisteminin siyasi güçle etkileşimi; adem-i merkeziyet ve yerel elitin nüfuzunun sınırları; bir eşraf hareketi olarak ortaya çıkan muhalefetin Arabizm hareketi içerisindeki yeri; Osmanlı-İngiliz nüfuz mücadelesi gibi bir kısmı daha önce hiç ele alınmamış konular, yazarın Osmanlı ve İngiltere devlet arşivleri ile hatıratlar temelinde ayrıntılı olarak irdelediği başlıklar arasında yer alıyor.

 • Felsefe Atlası

  Felsefe Atlası: Düşünmenin Mekânları ve Yolları eşi benzeri olmayan bir eser: Dünyanın dört bir yanındaki felsefe akımlarını kapsayan, insanlığın fikir tarihini 41 ayrı haritayla görselleştiren ve felsefenin göz ardı edilen coğrafya boyutunun tarihine dair cevaplar sunan bir atlas.

 • Başlangıcından Günümüze Fransız Sineması

  Başlangıcından Günümüze Fransız Sineması epeydir ihtiyaç duyulan çalışmanın kesinlikle ta kendisi: Kitap, sinemanın doğumundan günümüzün dijital yapım ve kablolu yayınlarına dek Fransız sinemasına dair ciddi, eğlenceli, kışkırtıcı ve kapsamlı bir yaklaşım sunuyor. Filmlerden hoşlanan herkesin, kitaplığında yer ayıracağı bu çalışma, güvenilirliği ve bütüncül yaklaşımıyla uzmanları tatmin ederken öğrencilerle sıradan okurları da kendine bağlayacak.

Yeni Çıkanlar

Yöneticilik Dersleri
Mustafa Özel

Eğer ortada yüzde bir başarı şansı varsa, gerçek yönetici o yüzde biri ateşi alevlendirecek kıvılcım olarak görür.
İş hayatı bir artı birin iki ettiği bir alan değildir; orada bir ona, on elliye dönüşür. İşadamı sayıları böyle sayar.

8 Şubatta kitapçılarda...

Felsefe Atlası
Elmar Holenstein

Felsefe Atlası: Düşünmenin Mekânları ve Yolları eşi benzeri olmayan bir eser: Dünyanın dört bir yanındaki felsefe akımlarını kapsayan, insanlığın fikir tarihini 41 ayrı haritayla görselleştiren ve felsefenin göz ardı edilen coğrafya boyutunun tarihine dair cevaplar sunan bir atlas.