Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

 • Stratejik Zihniyet

  Kitapta yer alan ve hemen hepsi birkaç yıl önce “10 yıl sonra Stratejik Derinlik’i yeniden düşünmek” gündemiyle başlayan kolektif bir çalışmanın meyveleri olan makalelerin, steril disipliner yaklaşımların ötesinde ve güncel politik çekişmelerin üstünde duran bakış açılarıyla Stratejik Derinlik’in hem nasıl okunması hem de nasıl okunmaması gerektiğini anlamamıza yardımcı olacağını umuyoruz.

 • İletişim Psikolojisi: Dikta Değil İkna

  İnsanın sağlıklı iletişim ve ilişki becerisi geliştirebilmesinin, birbirini etkileyen ve besleyen üç unsura bağlı olduğu söylenebilir: İnsanın karakteri, psikolojik farkındalığı ve bu beceriyi gerçekleştirmek için öğrenmesi gereken bilgi. Bu düşünceden hareket eden eser, iletişimin içinde geliştiği ilişki ortamına bu ortamı etkileyen temel unsurlara değiniyor.

 • Ortadoğu Konuşmaları

  Ortadoğu Konuşmaları; yerel, küresel ve bölgesel perspektiften “Arap Baharı”nı değerlendirirken, güncel siyasetin dar çerçevesine sıkışmaksızın, sürecin arka planına, gidişatına ve muhtemel sonuçlarına dair kapsamlı bir bakış sunuyor.

 • Benliğin Kaynakları

  Modern kimlik bilincinin karmaşıklığı ve zenginliğinin bütününü görmek demek, ilk olarak, onu reddetmek adına gösterdiğimiz bütün çabalarımıza rağmen bu kimlikle ne kadar yoğrulmuş olduğumuzu, ikinci olarak da, modern kimlik bilinciyle alakalı çok iyi biliyormuşçasına ortaya attığımız tek taraflı yargıların ne kadar sığ ve tarafgir olduğunu görmektir. Bu kitap, modern kimlik bilincini, onun kökenini betimleyerek tanımlama çabasıdır.

 • Stratejik Derinlik

  Küre Yayınları tarafından ilk defa Nisan 2001'de yayımlanan Stratejik Derinlik 100. baskısına ulaştı.

 • Azerbaycan’da Din ve Kimlik

  Sovyet sonrası dönemde İslam medeniyetinin Avrasya unsurlarının ön plana çıkmasıyla birlikte “İslam Dünyası” kavramı coğrafi anlamda yeni bir dönüşüm geçiriyor. Bu çerçevede Azerbaycan’da bağımsızlık sonrası din-devlet ilişkilerini, kimlik ve milliyetçilik meselelerini ele alan AZERBAYCAN'DA DİN ve KİMLİK, söz konusu dönüşüm sürecini aşağıdaki sorular eşliğinde derinlemesine inceliyor.

Yeni Çıkanlar

Ortadoğu Konuşmaları
Zahide Tuba Kor

ORTADOĞU KONUŞMALARI; yerel, bölgesel ve küresel perspektiften “Arap Baharı”nı değerlendirirken, güncel siyasetin dar çerçevesine sıkışmaksızın, sürecin arka planına, gidişatına ve muhtemel sonuçlarına dair kapsamlı bir bakış sunuyor.

Türkiye'de / Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar
M. Cüneyt Kaya

Türkiye'de / Türkçe'de felsefe olur mu? Felsefe ile gelenek arasında nasıl bir ilişki var? Felsefe yapmak için bir geleneğe sahip olmalı mıyız? Bu topraklara özgü bir felsefî geleneğimiz var mı? Şayet böyle bir geleneğe sahipsek bu geleneğin mahiyeti ne?