Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Ahmet Davutoğlu

1959 yılında Konya/Taşkent’te doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Siyaset Bilimi bölümlerinden mezun oldu. Aynı üniversitenin Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde doktorasını tamamladı. 1990-1995 yılları arasında misafir öğretim üyesi olarak Malezya Uluslararası İslâm Üniversitesi’nde görev yaptıktan sonra 1996-1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde çalıştı. 1993’te doçent, 1999’da profesör oldu. 1999-2004 arasında Beykent Üniversitesi’nde öğretim üyeliği ve Uluslararası İlişkiler bölüm başkanlığı, 2002-2009 arasında büyükelçilik ve başbakan başdanışmanlığı, 1 Mayıs 2009-28 Ağustos 2014 arasında ise Dışişleri bakanlığı görevlerinde bulundu. Ağustos 2014-Mayıs 2016 arasında AK Parti genel başkanlığı ve 62, 63 ve 64. hükümetlerde Türkiye Cumhuriyeti başbakanlığı görevlerini yürütmüştür.

Alternative Paradigms (Lanham: University Press of America, 1993), Civilizational Transformation and the Muslim World (K.L.: Quill, 1994), Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu (Küre Yayınları, 2001), Küresel Bunalım (Küre Yayınları, 2002), Teoriden Pratiğe: Türk Dış Politikası Üzerine Konuşmalar (Küre Yayınları, 2013), Medeniyetler ve Şehirler (Küre Yayınları, 2016) ve Tarihe Kayıtlar (Küre Yayınları, 2017) başlıklı kitapları yayınlanmıştır. Ayrıca, özellikle uluslararası ilişkiler, bölgesel analizler, mukayeseli siyaset felsefesi, mukayeseli medeniyet tarihi araştırmalarını kapsayan değişik alanlarda disiplinlerarası bir yöntemle kaleme alınmış çalışmaları farklı dillerde yayınlanmıştır.

Kitapları

Videolar