Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Atila Doğan

Atila Doğan 1968 yılında Artvin’in Şavşat ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şavşat’ta tamamladı. 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1995 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Dalı’nda doktoraya başladı. 2001-2002 yılları arasında doktora çalışmasıyla İlgili olarak Princeton Üniversitesi’nde bulundu. 2003 yılında doktora eğitimini tamamladı. Halen Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyeliğine devam etmektedir. Yayımlanmış diğer eseri Doğan, Atila ve Alkan, Haluk, Osmanlı Liberal Düşüncesi: Seçkinci Bir Devlet Anlayışının Temelleri (Ulûm-i İktisadiye ve İçtimaiye Mecmûası), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010.

Kitapları