Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Cüneyt Kanat

1962 İzmir-Bayındır doğumlu Prof. Dr. Cüneyt Kanat, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu (1986). Ege Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı (1991). “Memlûk Timurlu Münasebetleri (1382-1447)” başlıklı teziyle aynı enstitüde doktorasını verdi (1996). 1986-1988 yılları arasında Kuveyt Üniversitesi’nde iki yıl Arap dili ve edebiyatı eğitimi aldı. 1992’de Oxford Üniversitesi’nde dil eğitimine devam etti ve uzmanlık alanı ile ilgili çalışmalar yaptı. 1994 yılında Kahire Üniversitesi’nde bir yıl süreyle araştırma ve incelemelerde bulundu. Ege Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde araştırma görevlisi (1990-1996), Dr. Araştırma görevlisi (1997) ve Yardımcı Doçent Doktor (1997-2001) olarak görev yaptı. 2002 yılında Doçent, 2009 yılında da Profesör unvanlarını aldı. Ayrıca 2004-2006 yıllarında fakülte yönetim kurulunda doçent temsilcisi olarak yönetim kurulu üyeliği ve 2003-2009 yılları arasında Ege Ü. Edebiyat Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Halen Ege Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde görev yapmaktadır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Kitapları