Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Önder Kaya

ÖZGEÇMİŞ 1974’te İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde lisans (1997), M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda, "Eyyubi Devleti Meliklerinden I. el-Eşref Muzaffereddin Musa Döneminin Siyasi Tarihi: (597/1200-635/1237)” başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı (2000). 1999 yılında özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak tarih dersleri vermeye başladı. Halen İstanbul’da Özel Amerikan Robert Lisesi’nde tarih öğretmenliği yapmaktadır. İstanbul tarihi, mezar kültürü, spor tarihi, azınlıklar gibi konular üzerinde yoğunlaşan Kaya, bu konularla ilgili Toplumsal Tarih, Popüler Tarih, Hürriyet Tarih gibi tarih dergilerinin yanı sıra Radikal, Şalom gibi gazetelerde yayınlanan pek çok makale kaleme almıştır. Kitaplarından bazıları şunlardır: Cumhuriyetin Vitrin Şehri (2010), Fatih’in Müjdelenen Şehri (2009), Konstantin’in Kutsanmış Şehri (2008), Selahaddin Sonrası Dönemde Anadolu’da Eyyubiler (2007), Yarim İstanbul (2006), Tarihin Gör Dediği (2006), Tanzimat’tan Lozan’a Azınlıklar (2004).

  • Ödülleri: TYB Şehir Kitapları ödülü, 2008

Kitapları