Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Gökhan Çetinsaya

(1964, İstanbul)
Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı (1988). Doktora derecesini Manchester Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları bölümünden aldı (1994). 1999’da doçent, 2005’te profesör oldu. Çeşitli idari ve bürokratik görevlerde bulundu. Akademik hayatında sırasıyla Hacettepe Üniversitesi (1986-2002), İstanbul Teknik Üniversitesi (2002-2008) ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nde (2008-) çalıştı. Londra Üniversitesi SOAS (2001), Berlin Hür Üniversitesi (2004) ve Washington DC Woodrow Wilson Merkezi’nde (2007-2008) misafir araştırmacı olarak bulundu. Amerika Ortadoğu Çalışmaları Cemiyeti (MESA) ve İngiltere Ortadoğu Çalışmaları Cemiyeti (BRISMES) doktora tezi ödüllerine sahiptir. Son dönem Osmanlı tarihi, Türkiye siyasi tarihi ve Türkiye dış politikası alanlarında çalışmaktadır.

Kitapları