Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

S. Muhammed Nakib el-Attas

1931’de Endonezya’nın Cava eyaletine bağlı Bogor şehrinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Endonezya ve Malezya’da tamamladı. 1962 yılında “Raniri ve 17. Yüzyılda Açe’de Vücudiyye Hareketi” isimli teziyle McGill Üniversitesi’ne bağlı İslâmî Araştırmalar Enstitüsü’nden yüksek lisans derecesini aldı. Aynı yıl Londra Üniversitesi’ndeki Doğu ve Afrika Çalışmaları Bölümü’nde (SOAS) “Hamza Fansuri’nin Mistisizmi” adlı teziyle doktora çalışmasını tamamladı.

1973 yılında National University of Malaysia’da Malay Dili, Edebiyatı ve Kültürü Enstitüsü’nü kurdu ve başkanlığını yürüttü. 1987’de, İslâmî bir düşünce ve bilim geleneğinin ihyası amacıyla Uluslararası İslâm Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü’nü kurdu. Çoğunlukla “Bilginin İslâmîleştirilmesi” konusundaki tezleriyle tanınan el-Attas’ın İslâm kültürünün felsefe, din ve eğitim alanlarında yirmiden fazla kitabı ve çok sayıda makalesi yayınlanmıştır. İngilizce ve Malayca yazdığı bazı eserleri Arapça, Farsça, Türkçe, Fransızca, Almanca, Rusça ve Japonca gibi dillere tercüme edilmiştir.

Kitapları