Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Nelly Hanna

Nelly Hanna Kahire Amerikan Üniversitesi Arap Çalışmaları Bölümü’nde profesördür. Osmanlı iktisadî, ticarî ve kültürel tarihi ile ilgili birçok kitap ve makalede imzası bulunan Hanna’nın en son kitabı 2003’te yayınlandı: In Praise of Books, a Cultural History of Cairo’s Middle Class, 16th to 18th Centuries. Habiter au Caire: les maisons moyennes et leurs habitants, 17eme et 18eme siecles (1991) ve An Urban History of Bulaq in the Mamluk and Ottoman Periods (1984) gibi kitapların yanısıra, İngilizce, Fransızca ve Arapça olmak üzere çok sayıda makale de yazmıştır. Aynı zamanda, Kahire’de birçok gencin katıldığı aylık Osmanlı Tarihi seminerlerini başlatmıştır.

Kitapları