Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Jozef Maria Bochenski

(1902, Czuszów, Polonya; 1995, Freiburg, Almanya), Posen ve Lviv (bugün Ukrayna sınırları içerisinde) kentlerinde hukuk ve iktisat okudu (1920-26). 1927’de Krakow’daki Katolik Dominiken tarikatına (Innocentius Maria) girdi. Freiburg’da felsefe (1928-31), Roma’da teoloji (1931-36) eğitimi gördü. 1938’de Krakow’da felsefe alanında doçent oldu. Roma’daki Angelicum Üniversitesi’nde mantık profesörü olarak çalıştı (1934-40). II. Dünya Harbi sırasında Polonya ordusunda papaz olarak görev yaptı. 1950-70 arasında İsviçre’de kurucusu olduğu Katolik Polonya Misyonu’nun rektörlüğünü yaptı. 1945-1972 arasında Freibug Üniversitesi’nde yeniçağ ve çağdaş felsefe profesörü olarak çalıştı (1964-66 arası rektör). 1957’de aynı üniversite bünyesinde Doğu Avrupa Enstitüsü’nü kurdu. 1956’da Federal Almanya Anayasası’nın komünist ideolojiyle uyuşmazlığı hakkında bir rapor yazdı. 1982’de Bern büyükelçiliğinin teröristler tarafından basıldığı olayda aracılık yaptı.

Yazar 20. yüzyıl batı felsefesinin büyük şahsiyetleri arasında yer alır. Mantık tarihi, mantığın hayatın çeşitli alanlarında, özellikle de dini alanda kullanımı, diyalektik materyalizm ve Sovyet felsefesi özel ilgi alanlarını oluşturmuştur. Boche ´nski soğuk savaş döneminde komünist ideolojiyle mücadelede önemli bir rol oynamıştır. Başta mantık ve felsefe alanında olmak üzere çeşitli dillerde çok sayıda çalışma kaleme almıştır.

Kitaplarından bazıları: Nove lezioni di logica simbolica, Roma 1938; Europäische Philosophie der Gegenwart, Bern 1947; Formale Logik, Freiburg 1956; Wege zum philosophischen Denken, Freiburg 1950; Der Sowjetrussische Dialektische Materialismus, Bern 1957; Logik der Religion, Köln 1968; Marxismus-Leninismus: Wissenschaft oder Glaube?, Münih 1973; Autorität, Freiheit, Glaube, Münih/Viyana 1988

Kitapları