Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Şükran Fazlıoğlu

Çanakkale’de doğdu (1970). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdi (1987-1990). Ürdün Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde “İzhâr el-Esrâr li-el-Birgivî: Dirâset ve Tahkîk” adlı çalışmasıyla yüksek lisans yaptı (Amman, 1991-1995). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalında “Modern Mısır Romanında Türk İmajı (1800-1914)” isimli teziyle doktorasını tamamladı (1996-2001). 3 yıl süreyle McGill Üniversitesinde dersler verdi (Kanada, 2008-2010). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalında göreve başladı (2011). Şükran Fazlıoğlu, Osmanlı Dönemi Arap dili ve eğitimi ile klasik ve modern dönem Arap edebiyatındaki Türk imajı konusundaki çalışmalarını sürdürmektedir.

Kitapları