Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Cenap Çakmak

Doktorasını 2007 yılında ABD Rutgers Üniversitesi'nden aldı. Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi ve Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (BİLGESAM) Uzman olarak çalışmaktadır. İki yayınlanmış kitabı, 30 civarında bilimsel makalesi ve 20'ye yakın ansiklopedi maddesi ve kitap bölümünün de yazarıdır. Çalışmaları ağırlıklı olarak uluslararası hukuk, Amerikan dış politikası ve küresel sistemde sivil toplumun rolü gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır.

Kitapları