Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Suat Mertoğlu

1966’da İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi (1989). Alman dilindeki akademik Kur’an çalışmaları üzerine hazırladığı yüksek lisans tezini 1992’de, “Osmanlı’da II. Meşrutiyet Sonrası Modern Tefsir Anlayışı (Sırat-ı Müstakim/SebilürreşadDergisi Örneği: 1908-1914)” başlıklı doktora tezini ise 2001’de tamamladı. Ayrıca Almanya’da şarkiyat ve tarih öğrenimi gördüğü Johannes Gutenberg Üniversitesi’nde hadis literatürü üzerine hazırladığı tezle yüksek lisans derecesi aldı (1999). Ahmed Muhiddin, Modern Türklükte Kültür Hareketi, (inceleme ve tercüme, İstanbul 2004), Sırat-ı Müstakim Mecmuası Açıklamalı Fihrist ve Dizin(İstanbul 2008) ve Reşid Rıza’nın Kur’an Yorumu(İstanbul 2011) adlı çalışmalarının yanı sıra İslam Ansiklopedisi’nde (DİA) çıkmış maddeleri, çeşitli dergilerde yayınlanmış makale, tercüme ve araştırmaları bulunmaktadır. Hâlen Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) yönetici olarak görev yapmakta olup Klasik Yayınları için de “Arap Gözüyle Osmanlı”, “Balkan Gözüyle Osmanlı” ve “Hatıralarla Yakın Tarih” dizilerinin editörlüğünü yürütmektedir.

Kitapları