Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Nurullah Ardıç

İstanbul Şehir Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi’nden lisans (1999) ve yüksek lisans (2001), Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles (UCLA) Sosyoloji Bölümü’nden yüksek lisans (2005) ve doktora (2009) derecelerini almış olan Ardıç, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kuruluşunda da görev almıştır. Temel ilgi alanları tarihsel sosyoloji, Orta Doğu’da din ve siyaset, Osmanlı-Türk modernleşmesi, sosyal teori, küreselleşme, tarihsel-mukayeseli yöntem ve söylem analizi olan Ardıç’ın Islam and the Politics of Secularism (Routledge, 2012) ve Küyerel Dönüşümler: Küreselleşme, Zihniyet, Siyaset (der.; Küre, 2012) isimli kitapları ve Journal of Near Eastern Studies, Asian Journal of Social Science, Journal of Economic and Social Research, Insight Turkey, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi ve Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi gibi bilimsel dergilerde yayınlanmış çalışmaları vardır.

Kitapları