Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Coşkun Çakır

Prof. Dr. Coşkun Çakır, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu (1987). Aynı üniversitede yüksek lisans (1990) ve doktorasını (1999) tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde 1989 yılında araştırma görevlisi, 2002’de doçent ve 2009’da profesör oldu. 2004-2007 yılları arasında Georgetown University’da (ABD) misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Çalışmalarını Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal yapısı ve tarihi alanında yoğunlaştırdı. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kitapları