Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Elmar Holenstein

Elmar Holenstein, (d. 7 Ocak 1937, St. Gallen-İsviçre) 1964-1972 yılları arasında, Louvain/Leuven, Heidelberg ve Zürich üniversitelerinde felsefe, psikoloji ve dilbilimi alanlarında eğitim aldı. 1970 yılında Edmund Husserl’in fenomenolojisi üzerine yaptığı çalışma ile doktor, 1976 yılında da “Roman Jakobson’un Fenomenolojik Yapısalcılığı” başlıklı çalışması ile doçent oldu. 1971 ile 1997 yılları arasında değişik dönemlerde Leuven’deki Husserl Arşivi’nde, Roman Jakobson’la birlikte Harvard Üniversitesi’nde, Joseph Greenberg ile Stanford Üniversitesi’nde, Tokyo’daki Asya ve Afrika Kültürleri ve Dilleri Çalışmaları Enstitüsü’nde ve Budapeşte’de çalışmalarda bulundu, dersler verdi. Elmar Holenstein, aynı zamanda 1977 ile 1990 yılları arasında Almanya’daki Bochum-Ruhr Üniversitesi’nde, 2002 yılına kadar da Zürich’teki ETH’de (Eidgenössische Technische Hochschule) felsefe profesörü olarak görev yaptı. 2002 yılında emekliye ayrılan Holenstein emekli olduğundan beri Japonya, Yokohama’da hayatını sürdürmektedir. Felsefi psikoloji, dil ve kültür felsefesi alanlarında çalışmalar yapan ve Almanca yazan Elmar Holenstein’ın eserleri Çince, İngilizce, İspanyolca ve İtalyancaya çevrildi. Başlıca çalışmaları şunlardır:

- Phänomenologie der Assoziation: Zu Struktur und Funktion eines Grundprinzips der passiven Genesis bei Edmund Husserl, 1972. [Çağrışım Fenomenolojisi: Edilgin Oluşun Temel İlkesinin Yapısı ve İşlevi Üzerine]

- Roman Jacobson’s Phaenomenologischer Structuralismus, 1975. [Roman Jakobson’un Fenomenolojik Yapısalcılığı]

- Von der Hintergehbarkeit der Sprache: Kognitive Unterlagen der Sprache, 1980. [Dilin Ardına Dolanabilirlik: Dilin Bilişsel Belgeleri]

- Menschliches Selbstverständnis: Ichbewusstsein – Intersubjektive Verantwortung – Interkulturelle Verständigung, 1985. [İnsani Kendini Anlama: Ben Bilinci – Öznelerarası Sorumluluk– Kültürlerarası Bildirişim]

- Sprachliche Universalien: Eine Untersuchung zur Natur des menschlichen Geistes, 1985. [Dilsel Tümeller: İnsan Tininin Doğası Üzerine Bir Araştırma]

- Kulturphilosophische Perspektiven: Schulbeispiel Schweiz – Europäische Identität – Globale Verständigungsmöglichkeiten, 1998. [Kültür Felsefesi Açısından: İsviçre Eğitim Örneği – Avrupa Kimliği – Küresel Uzlaşı İmkânları]

- Sokrates: 2400 Jahre nach seiner Verurteilung zum Suizid, 2002. [Sokrates: İntihara Mahkûmiyetinden 2400 Yıl Sonra]

- China ist nicht ganz anders: Vier Essays in global vergleichender Kulturgeschichte, 2009. [Çin De Çok Farklı Sayılmaz: Küresel Karşılaştırmalı Kültür-Tarihi Üzerine Dört Deneme]

Kitapları