Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Mustafa Tuna

Bilkent Üniversitesinden lisans, Indiana Üniversitesinden yüksek lisans ve Princeton Üniversitesinden doktora dereceleri aldı. Avrasya coğrafyasında –bilhassa Rusya’nın İdil-Ural Bölgesi, Orta Asya ve Türkiye’de– yaşayan Müslüman toplulukların 19. asır başlarından itibaren geçirdikler sosyal ve kültürel değişim süreçlerini incelemekte, bilhassa küreselleşen Avrupa modernitesinin Müslüman toplumlar üzerindeki tesirleri üzerine çalışmaktadır. Imperial Russia’s Muslims: Islam, Empire, and European Modernity, 1788-1914 (Cambridge Üniversitesi Yay., 2015) ve Erol Tahtakıran ile beraber hazırladığı Glossary of Islamic Terms in the Light of the Risale-i Nur (RNK Yay., 2020) adlı iki eseri mevcuttur. Duke Üniversitesi’nde (ABD) doçent olarak akademik kariyerine devam eden yazar, Said Nursi’s Path of Light: Faith, Practice, and Spirituality in the Works of a Twentieth-Century Scholar of Islam isimli kitap projesi üzerinde çalışmaktadır.

Kitapları