Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Jean-Luc Nancy