Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Modern Bilimin Yeni Metafizik Temelleri

Ölçülebilen nihai, nesnel bir gerçeklik mevcut mudur? Bu gerçekliğin varlığını test etmenin en iyi yolu tekrarlanabilir, niceliksel ölçümlere dayalı bir test midir? Gözlemcinin doğasının ve inancının gözlemlenen şeyle bir ilgisi var mıdır?

Nedenselliğin gerçeklik anlayışımızdaki rolünü kapsamlı şekilde inceleyen bu kitap, Noetik Bilimler Enstitüsü’nün Nedensellik Projesi’nin bir ürünüdür: gerçekliği neyin oluşturduğuna ve olayların nasıl gerçekleştiğine dair bir araştırma. Mevcut bilimsel paradigmada yer alan temel varsayımların, çağdaş bilimin keşfetmekte özgür olduğu şeylere, en azından, sınırlar koyup koymadığını sorgulayan derleme, bilimin farklı bir metafizik temel üzerine oturtulmasına yönelik girişimleri tartışmaya açıyor.

Bilimin kendi evriminde önemli bir adım atmasının –şimdiye kadar gelişimine rehberlik eden varsayımları bilinçli bir şekilde incelemesinin– zamanının geldiğini öne süren Modern Bilimin Yeni Metafizik Temelleri, bilimin nereye doğru gittiğine dair bir fikir vermek üzere bu diyaloğun kapısını aralıyor.

Arthur Zajonc
Brenda J. Dunne
Brian C. Goodwin
Charles D. Laughlin
Eugene Taylor
George Wald
Ilja Maso
Lynn Hankinson Nelson
Mae-Wan Ho
Michael Scriven
Richard Dixey
Robert G. Jahn
Roger W. Sperry
Vine Deloria Jr.
Willis Harman

Bu kitabı satın al (Kitapyurdu) Bu kitabı satın al (Pandora) Bu kitabı satın al (BKMKitap)

Kitap Hakkında Yorum Yazın