Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

İslam’da Bilimin Yükselişi

Yeni Yaklaşımlar

Günümüzde “müspet ilimler” olarak adlandırdığımız, aritmetik, geometri, trigonometri gibi dalları ihtiva eden bilimsel çalışmaların 8 ve 14. yüzyıl arasındaki en önemli merkezleri çok uluslu İslam dünyasının içerisinde yer almaktaydı. İslam dünyasındaki bu bilimsel teşebbüsler kökeni itibarıyla Yunan bilimi, Hint müktesebatı ve Pers-öncesi dönemdeki gelişmeler ile ilişkilendirilerek, sonuçları bakımından da Avrupa Rönesansına etkileri hususunda incelenmiştir. Ancak şüphesiz, bu çalışmalar başlı başına İslam kültürünün özgünlüğü bağlamında da araştırılması gereken bir meseledir.

Yazarların uzun yıllar boyunca yaptığı çalışmaların özeti mahiyetindeki on iki bölümden oluşan bu kitap, İslam bilim geleneğine dair güncel tarih araştırmaları neticesinde doğan yeni bakış açılarını ele almaktadır. İslam’da Bilimin Yükselişi, İslam bilim geleneğinin bugüne kadar sanıldığından çok daha zengin ve derin olduğunu gözler önüne sermektedir.

Yazarlar:
A. I. Sabra, Ahmed Djebbar, Charles Burnett, David Pingree, Elaheh Kheirandish, Gerhard Endress, J. Lennart Berggren, Jacques Sesiano, Julio Samsó, Paul Kunitzsch, Y. Tzvi Langermann, Yvonne Dold-Samplonius

Çevirmenler:
Taha Yasin Arslan (Giriş)
Zeyd Yaşar (1. Bölüm)
Mehmet Çelebi (2. Bölüm)
Emin Gürsoy (3. Bölüm)
Ahmet Sinan Kartal (4. Bölüm)
Abdullah Haris Toprak (4. ve 6. Bölüm)
Ahmet Birinci (5. Bölüm)
Mücahit Eryılmaz (6. Bölüm)
Bilal Aydos (7. Bölüm)
H. Kaan Özer (8. Bölüm)
Furkan Çelebi (9. Bölüm)
Mustafa Bayrak (10 ve 11. Bölüm)
Berkehan Kıran (12. Bölüm)

Bu kitabı satın al (Babil) Bu kitabı satın al (Kitapyurdu) Bu kitabı satın al (Idefix) Bu kitabı satın al (Pandora)

Kitap Hakkında Yorum Yazın