Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Eğitim Yöneticisi İbrahim Zeyd Gerçik'ten Sinan ve Süleymaniye'ye Farklı Bakış