Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Şakir Kocabaş Kitaplığı’ndan iki Kitap

 

Küre Yayınları, Şakir Kocabaş’ın kitaplarını yayımlamaya devam ediyor. Diziden son olarak İslâm’da Bilginin Temelleri ve Kur’an’da Yaratılış çıktı. Kitapların kapaklarında kullanılan görseller daha evvelki basımlardan farklılık taşıyor.

Şakir Kocabaş’ın kitapları ve yazıları Küre Yayınları tarafından farklı bir dizi olarak yayımlanıyor. Daha önce İz Yayıncılık ve Pınar Yayınlarınca yayımlanan İslâm’da Bilginin Temelleri ile Kuran’da Yaratılış kitapları diziden son olarak yayımlanan kitaplar.

Kitapların yeni baskılarının kapaklarında kullanılan görseller Kocabaş’ın çizimlerinden alınmış.Her iki kitap belli açılardan birbirini tamamlıyor hatta belli konularda tekrarlar göze çarpıyor. Aynı durum Kocabaş’ın Kur’an’da Gerçeklik kitabı için de geçerli.

 İslâm’da Bilginin Temelleri, Kocabaş’ın  Kur’an’da bir çok açıdan önemli gördüğü yedi temel kavram (emr, kadr, izn, sahhara, sultan, akl ve ruh kavramları) üzerine yapmış olduğu bir gramer çalışmasının özetidir. Yazar eserinde, bu kelimelerin gramerleri arasındaki kavramsal bağları inceleyerek kelimelerin ayetlerde hangi çerçevelerde anlam kazandığını bulmaya çalışmaktadır. Bu açıdan bakıldığında yapılan iş, bir tefsir çalışması değil, ilgili ayetler üzerine yapılacak yorumların anlamlılık sınırlarının araştırılmasıdır. Bu nedenle kitabın, Kur’an üzerine günümüzde maalesef yaygınlaşmış olan ve bilgisizce yapılan kozmolojik yorumlardan tamamen ayrı tutulması gerekmektedir. Öte yandan Kur’an’la gerçeklik arasında iç içe ve ayrılmaz bir bağımlılık olması gerektiği kabul edildiğinde onunla fizikten kozmolojiye kadar bütün bilimleri ilgilendiren konular arasında kavramsal ilişkiler kurmak söz konusu olmaktadır. Burada mesele, bu ilişkilerin ne dereceye kadar anlamlı ve geçerli olduğunu ortaya çıkarmak olup bu da ancak bir gramer çalışmasıyla gerçekleştirilebilir.

Kur’an’da Yaratılış ise İslâm’ın daha ilk döneminde Müslümanların ilgisini çeken yaratılışla alakalı konulara odaklanıyor. Bilindiği üzere Hz. Peygamber’in amcasının oğlu Abdullah b. Abbas yaratılışla ilgili ayetler üzerinde ilk yorumları yapan kişi olmuştur. Daha sonra Abbasiler döneminde yaşamış Nazzâm, Câhız ve Birûnî gibi Müslüman bilginler kozmoloji ve canlıların yaratılışıyla ilgili konularda eserler vermişlerdir. Sonraki yüzyıllarda, maalesef İslâm medeniyetinde diğer birçok ilim dalında olduğu gibi, kozmoloji ve yaratılış alanındaki çalışmalar giderek azalmış ve duraklama devrine girmiştir. Kocabaş bu konuda şunları ifade ediyor:

“Müslümanlar olarak bugün artık bütün bilim alanlarında duraklama devrinin sonunu ilan etmemizin zamanı gelmiştir. İslâm medeniyeti nasıl ortaçağın karanlık dünyasına aydınlık getirdiyse, çağımızın insana ve gerçekliğe verilen değer açısından karanlık dünyasını da aydınlatacaktır. Kur’an ve gerçeklik arasında sağlam ilişkiden hareket ederek Kur’an’daki yaratılışla ilgili temel kavramları ortaya çıkarmak için yaptığımız elinizdeki çalışma, bu yönde atılmış bir ilk adımdır.”

Kaynak : http://www.dunyabulteni.net/haberler/323791/sakir-kocabas-kitapligindan-iki-kitap