Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

4 Yazar, 4 Kitap

SEDAT GÜLMEZ
 
Bugüne kadar Filistin meselesine dair genel kanaat sadece kendi kanallarında tek sesli kaldı. Oysa…

‘F ilistinliler ve 1948: Başarısızlığın Temel Nedenleri- Rashid Khalidi”, “1948 Filistin Toplu Göçünü Yeniden İncelemek- Benny Morris”, “Dürzîler ve İsrail’in Doğuşu- Laila Parsons”, “1948’de İsrail ve Arap Koalisyonu- Avi Shlaim”, “Ürdün ve 1948: Bir Resmî Tarihin Israrlı Direnişi- Eugene L. Rogan”, “Irak ve 1948 Savaşı: Irak’taki Kargaşanın Aynası- Charles Tripp”, “Mısır ve 1948 Savaşı: İç Çatışma ve Bölgesel İhtiras- Fawaz A. Gerges”, “Suriye ve Filistin Savaşı: Kral Abdullah’ın ‘Büyük Suriye Planı’ için Savaşmak- Joshua Landis”, “Litani Nehrinin İki Yakası Arasında Gizli Anlaşma: Lübnan ve 1948 Savaşı- Matthew Hughes”, “Suudî Arabistan ve 1948 Filistin Savaşı: Resmî Tarihin Ötesinde- Madawi Al- Rasheed” ve “Son Söz: 1948’in Sonuçları- Edward  W. Said”. Hepsi de sahasında yetkin ve etkili isimler. Onları bir araya getiren çalışmanın adı ise, “Filistin Uğruna/ 1948’in Tarihini Yeniden Yazmak”. Ne anlatıyor peki, bu kitap? Mevcut arşiv kaynaklarına ve kamusal alana girmiş hatırat ve diğer basılı birincil kaynaklar gibi yeni malzemeye dayanarak Filistin savaşına müdahil tüm katılımcıların rollerini yeniden incelemeyi ele alıyor. İsrailli yeni tarihçiler ile Ortadoğu üzerine çalışan önde gelen Arap ve Batılı uzmanları, savaşa müdahil her ülkenin kendi perspektifinden 1948’i yeniden gözden geçirme amacıyla yola çıkıyor. Esasında kitabın ilk yayımlandığı 2001’den bu yana aldığı başarılar da girilen yolun başarı kapısına ulaştığını açık ve net sergiliyor. Cambridge Üniversitesi Yayınları’nca neşredildiği 2001’den sonra takdirleri kazanan eser 8000 nüshadan fazla satılmış. Arapça, Fransızca ve İtalyancaya da çevrilmiş. Belki de akademik kökenli bir yayın için bu derece hüsn-ü kabul büyük ölçüde 1948’in tarihini Arap ve İsrail perspektifinden “fark gözetmeden” yazmaya bağlıydı. Kaldı ki yazıya başlarken sıraladığımız kitap bölüm başlıkları dahi okurun esere gereken ilgiyi göstermesine katkı sağlayacak cinsten.

FİLİSTİN UĞRUNA

Eugene L. Rogan- Avi Shlaim  

Küre Yayınları

365 sayfa

02125207400

 AKSİYON'DAN ALINTIDIR

Kaynak : akfikir.com