Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Neden ‘İslamî’ ya da ‘dinî’ sıfatı kullanılmamalı?

Türkiye aslında Oliver Leaman'a çok da yabancı değil. Yıllar öncesinde Rey Yayıncılık'tan, ardından da İz'den çıkan Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş adlı kitabıyla oldukça bilinen bir yazar. Son dönemde çevrilen Seyyid Hüseyin Nasr'la ortak çalışması İslam Felsefesi Tarihi (Açılım K.) ve geçtiğimiz yıl yayınlanan İslam Estetiğine Giriş (Küre Y.) de dikkatimizi çeken, malum diğer eserleri.

University of Kentucky, Felsefe Bölümü'nde profesör olan Oliver Leaman'ın son dönem İslam felsefesi çalışmaları üzerindeki etkisi yadsınamayacak düzeydedir. Bilhassa kelamî düşünce ekolleriyle Müslüman filozofları birlikte ele alma ve İslam felsefe geleneğini kelam ekolleri üzerinden devam ettirme politikasının önde gelen isimlerindendir Leaman.

Kaynak : www.dunyabulteni.net