Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Ahmet Davutoğlu’nun eserleri Arnavutçaya çevrildi

Ahmet Davutoğlu’nun yayınevimizden çıkan Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu ve Küresel Bunalım adlı kitapları ile, İngilizce olarak kaleme aldığı Civilizational Transformation and the Muslim World (Kuala Lumpur: Quill Publication, 1994) adlı kitabı Logosa Yayınevi tarafından Arnavutça olarak yayınlandı.

 Davutoğlu’nun daha önce Dîvân: İlmî Araştırmalar Dergisi’nde (1997/1, Yıl 2, Sayı 3) yayınladığı “Medeniyetlerin Ben İdraki” adlı makalesi de aynı yayınevince kitap formatında Arnavutça olarak basıldı.
 

 

Kaynak : Küre Yayınları