Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Midilli'nin İşgal Günlüğü

Prof. Dr. İdris Bostan’ın son kitabı “Midilli’nin İşgal Günlüğü -1912-” Küre Yayınları tarafından yayınlandı. Dönemin resmi raporları ve gazeteleri incelenerek işgalin safhaları ve yaşananlar aktarılıyor.

Midilli’nin İşgal Günlüğü‘nde Midilli’nin Yunanistan tarafından işgali, Balkan Harbi’ndeki deniz harekâtlerı bağlamında inceleniyor.

Prof. Dr. İdris Bostan hocamız kitabın önsözünde işgalle ilgili şu görüşlere yer veriyor:

Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun tasfiyesine giden yolda yaşanan siyasi ve askeri olaylar hakkındaki etüdler, tarih araştırmaları için hala arzu edilen düzeye ulaşmamıştır. Bu sebeple Yakın Dönem Tarihinde, günümüze yaklaştıkça bilinmezlerin daha da artması kaçınılmaz hale gelmektedir. Yaklaşık yüz yıl önce Balkan Harpleriyle başlayan ve Harb-i Umûmî ile bütün Osmanlı coğrafyasına yayılan büyük devletlerin hemen tamamının bir şekilde taraf olduğu bu muazzam hadiseler, hiç olmazsa önce Osmanlı belgelerine göre ayrıntılarıyla araştırılması gerekmektedir.

Midilli adasının Yunanistan tarafından işgali (1912), Balkan Harbi’ndeki deniz harekâtları arasında incelenmesi gereken bir konudur. Bu hadise, denizlerde güç kaybetmiş ve üstelik o sırada donanmasını Balkanlardan gelecek bir taarruzun karadan İstanbul’a geçişini engellemek maksadıyla Karadeniz ile Marmara’ya yerleştirmiş Osmanlı İmparatorluğu’nun adaları savunmasız bıraktığı bir döneme rastlamaktadır.

İşgalin, ada halkından müslümanlar için pahalıya mal olduğu cereyan eden olaylardan anlaşılmaktadır. Çatışmalar sırasında ve bilhassa askerin teslim olmasından sonra yerli rumların çeteler kurarak Midilli’de pek çok taşkınlık yaptığı ve savunmasız halka ve camilere saldırarak masum canlara kıydıkları görülmektedir.

Midilli’deki Osmanlı askerinin kumandanı olan ve hadiseleri bizzat yaşayan Binbaşı Abdülgani Bey ile iki zâbitinin raporları işgalin bütün safahâtını anlattığı gibi, dönemin gazetelerine yansıyan haberlerde de benzer bilgilere ulaşılmaktadır. Özellikle İzmir’de yayımlanan Âhenk ve Köylü gazetelerinin olayların canlı şahitleriyle yaptıkları röportajlar oldukça ilgi çekicidir ve belgelerin bilgileriyle örtüşmektedir.

Midilli’nin işgali ile ilgili askerî raporları şimdi yayımlarken, yıllar önce yaptığım araştırmalar sırasında birlikte çalıştığımız deniz hukukçusu Ali Kurumahmut’a her türlü desteğinden ve gösterdiği dostluktan dolayı bu vesileyle teşekkür etmek isterim. Yine raporların metinlerini karşılıklı olarak kontrol ettiğim Dr. Mustafa Oğuz’a, adaların işgali haberlerini dönemin gazetelerinden tarayarak bana ileten öğrencim Emel Soyer’e, kitabın hazırlanmasında emeği geçen Özgür Oral’a, Alman Arkeoloji Enstitüsü Kütüphanesindeki Midilli fotoğrafını temin eden ve kendi fotoğraflarını kullanmama izin veren Ergün Özsoy’a ve kitabı yayımlama kararı alan Küre Yayınları Yöneticilerine şükranlarımı sunarım.

Kitabın içeriğine biraz göz atmak isterseniz buraya tıklayınız.

Kaynak : www.muverrih.net