Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Anthony Kenny'den Batı Felsefesinin Yeni Tarihi

Batı Felsefesinin Yeni Tarihi 4 cilt halinde, Antik Felsefe, Ortaçağ Felsefesi, Modern Felsefe'nin Yükselişi ve Modern Dünyada Felsefesi olarak okuyucularla buluştu. Küre Yayınları'ndan çıkan seri, Anthony Kenny'in imzasını taşıyor.

Anthony Kenny'den Batı Felsefesinin Yeni Tarihi

İngiliz yazar Anthony Kenny'in imzasını taşıyan Batı Felsefesinin Yeni Tarihi 4 cilt halinde, Antik Felsefe, Ortaçağ Felsefesi, Modern Felsefe'nin Yükselişi ve Modern Dünyada Felsefesi olarak okuyucularla buluştu.

ANTİK FELSEFE

“Bu eserin ciltlerinde hem bir felsefeci tarihçi hem de bir tarihçi felsefeci gibi hareket etmeye çalışacağım. Birden çok yazar tarafından kaleme alınan tarih çalışmaları bazen kronolojik, bazen tematik olarak oluşturulurlar. Ben her iki yaklaşımı bir araya getirmeye çalışarak her ciltte önce kronolojik bir araştırma, sonra kalıcı öneme sahip belli felsefi konulara yönelik tematik bir inceleme ortaya koyacağım.

Antik FelsefeAntik Felsefe

Öncelikli ilgisi tarihsel olan okurlar kronolojik araştırmaya odaklanıp gerekli gördüklerinde daha detaylı bilgi için tematik bölümlere yönelecekler. Felsefi sorunlarla daha çok ilgilenen okurlar ise ciltlerdeki tematik bölümlere odaklanacak ve inceledikleri sorunları tarihsel bağlamlarına oturtabilmek için kronolojik bölümlere geri dönecekler.”

‘Olağanüstü derecede okunabilir bir kitap… Çok az kişi felsefeyi Kenny gibi gerektiği şekilde okunacak bir şarkı yapabilecek kadar maharetlidir.’
Christopher Rowe, Classical Review

‘Otorite ve sayfalar arası akıp giden bir okunurluğun başarılı bir birleşimi!’
Anthony Freeman, Times Higher Education Supplement

‘Hem akademik hem de açık… sadece felsefe geçmişi bulunanlar için değil, konuyla yeni tanışanlar için de güzel bir seçim.’
Library Journal USA

‘Bu hoş ve anlaşılması kolay kitap… filozofların, felsefi sorgulamanın ana alanlarına katkıda bulunduğu en önemli fikir ve argümanları örnek olacak bir netlikle sunuyor ve analiz ediyor…’
Malcolm Schofield, London Review of Books

ORTAÇAĞ FELSEFESİ

Sir Anthony Kenny, Hıristiyan ve İslam düşüncesinin kurucularından Rönesans’a kadar, MS 400’den bu yana bir milenyumu aşkın bir dönemde felsefenin hikâyesini sunan, Batı felsefesinin yeni tarihini anlatmaya devam ediyor. 

Ortaçağ’da felsefe büyük gelişme kaydetti; dönemin entelektüel çabası, Thomas Aquinas ve John Duns Scotus gibi büyük eğiticilerin sistemleri ile 13. ve 14. yüzyıllarda doruğa ulaşıyor. 

Ortaçağ FelsefesiOrtaçağ Felsefesi

Özel olarak geniş bir popüler okur kitlesi için yazılmış, ancak ciddi ve büyük filozoflara dair hakiki bir anlama kabiliyeti sunacak kadar derin olan Kenny’nin açık ve canlı felsefe tarihi, Batı düşüncesinin seyrini şekillendiren insanlara ve fikirlere ilgi duyan herkes için vazgeçilmez bir çalışma. 

“Bu harika kitap felsefe tarihi için sadece yetkin bir kılavuz değil, aynı zamanda felsefi soruşturmanın bütün büyük konularına güçlü bir giriş niteliğindedir. ...Kenny’nin üslubu son derece açık. ...  Ele aldığı kapsamlı konuyu yalnızca büyük yazarların sahip olduğu zarif bir dokunuşla aktarıyor. Genişliği, öğrenme derinliği ve felsefi gelişmişliğiyle birlikte bu, elinizdeki kitabı muazzam faydalı kılıyor. ... Sizi diğer ciltleri okumak için istekli kılıyor ve entelektüel dünyanın sonsuz zenginliğine ikna ediyor.”
James Ladyman, Times Higher Education Supplement
(Batı Felsefesinin Yeni Tarihi: Antik Felsefe, Cilt I, değerlendirme yazısından)

MODERN FELSEFE’NİN YÜKSELİŞİ 

Sir Anthony Kenny’nin ilgi çekici Batı felsefesinin yeni tarihi şimdi de modern çağa geliyor. Modern Felsefenin Yükselişi, 16. yüzyılın başlarından 19. yüzyılın erken evrelerine dek modern düşünceyi şekillendiren büyük düşüncelerin ve entelektüel sistemlerin ortaya çıkışının büyüleyici öyküsünü içeriyor. Karşılaştığımız büyük zihinlerin arasında genel olarak modern felsefenin kurucusu kabul edilen René Descartes; büyük İngiliz filozofları Hobbes, Locke ve Hume; Spinoza, Liebniz ve Hegel gibi kıta düşünürleri ve felsefenin bugünkü hale gelmesinde belki diğer herkesten daha etkili olan Immanuel Kant’ın yükselen figürü yer alıyor.

Modern Felsefenin YükselişiModern Felsefenin Yükselişi

İlk üç bölümde hikâyeyi kronolojik olarak ele alan Kenny, canlı ve açık diliyle filozofların yaklaşımlarına ışık tutarken eserlerinin tarihsel ve entelektüel arka planını gözler önüne seriyor.

Yazar sonraki yedi bölümde ise felsefi araştırmanın ana alanlarından her biri için keşfe çıkıyor: Bilgi ve anlama yeteneği, fiziksel evrenin doğası, metafizik (varlık hakkında en temel sorular), zihin ve ruh, ahlakın doğası ve içeriği, siyaset felsefesi ve Tanrı.

Kendimiz ve dünyamız hakkındaki anlayışımızın nasıl geliştiğine ilgi duyanlar için vazgeçilmez bir kaynak.

“Olağanüstü derecede okunabilir bir kitap... Çok az kişi felsefeyi Kenny gibi gerektiği şekilde okunacak bir şarkı yapabilecek kadar maharetlidir.”
Christopher Rowe, Classical Review

“Bu hoş ve anlaşılması kolay kitap… filozofların, felsefi sorgulamanın ana alanlarına katkıda bulunduğu en önemli fikir ve argümanları örnek olacak bir netlikle sunuyor ve analiz ediyor...”
Malcolm Schofield, London Review of Books

MODERN DÜNYADA FELSEFE

Sir Anthony Kenny, modern dünyada felsefenin gelişiminin büyüleyici öyküsünü, 19. yüzyılın başlarından 20. yüzyılın sonlarına dek ele alıyor. Olağanüstü bilimsel gelişmeler, kültürel değişimler ve siyasi karışıklıkların dışında (ve onlarla iç içe geçen) son iki yüzyıl kendimiz ve dünyamız hakkındaki anlayışımızı değiştiren felsefi düşüncenin en ilginç ve özgün gelişmelerine tanıklık etti. Kitabın ilk bölümünde başlıca düşünürleri tarihî bağlamları içerisinde tanıtan Kenny, daha sonra dönemin felsefi eserlerini, fikirler ve tartışmaları derin bir kavrayışla inceleyerek, dokuz ana alan üzerinden okuyucuya kılavuzluk etmeye devam ediyor.

Modern Dünyada felsefeModern Dünyada felsefe

Schopenhauer, Kierkegaard ve Nietzsche’den Heidegger ve Sartre’a kıta Avrupa felsefesinin büyük figürleri; ilk olarak ayrı bir Amerikan felsefi geleneği geliştiren Pragmatistler; Marx, Darwin ve Freud gibi felsefe üzerinde muazzam etkide bulunmuş filozof olmayan düşünürler; Wittgenstein, Russell ve 20. yüzyılda analitik felsefenin gündemini belirleyen isimlerin yer bulduğu kitap, alanın temel taşlarından biri olma niteliğini sürdürüyor.

Modern Dünyada Felsefe ile birlikte Kenny’nin otorite eseri Batı Felsefesinin Yeni Tarihi tamamlanıyor. Birbirleriyle ilişkili olarak tasarlanan dört ciltle birlikte tüm bir felsefi gelişimin bütüncül bir tarzda incelendiği çalışma, okuyuculara antik dönemden günümüze yüzyıllar süren bir dilimde temel meseleleri izleme imkânı sunuyor. 

“Otorite ve sayfalar arası akıp giden bir okunurluğun başarılı bir birleşimi!”
Anthony Freeman, Times Higher Education Supplement

 “Hem akademik hem de açık ... sadece felsefe geçmişi bulunanlar için değil, konuyla yeni tanışanlar için de güzel bir seçim.”
Library Journal USA

Kaynak : https://www.haber7.com/kitap/haber/3182051-anthony-kennyden-bati-felsefesinin-yeni-tarihi