Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Erken modernizm tasviri