Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Kitap Tahlili: Bir Sovyet Mirası Rus Azınlıklar